Kläckaren påfylld

0

Posted by lapi | Posted in Uncategorized | Posted on 21-04-2015

Idag är kläckaren laddad med ägg från Lohman, RIR, Isbar och Brahma… spännanade!!!

Write a comment