Vägbeskrivning

IMG_4366 Vägbeskrivning Till Digeshult

 

Från Kvibille:

Kör mot Slättåkra/Oskarström.
Efter ca 1 mil kommer du till Slättåkra samhälle, du har kyrkan på högersida och affären på vänstersida.
200903041097
Sväng vänster mot Gräsås, direkt när du svängt vänster tar du vägen uppför en backe mellan husen (Hafseredsvägen).
Kör 7 km på grusvägen tills vägen delar sig och det står en skylt “DIGESHULT 2” sväng höger, mot Digeshult. Efter 2 km kommer du till Digeshults lilla skogssamhälle. Efter att ha passerat en såg och två röda hus, ett på höger och ett på vänstersida, du ser vårt gula hus framför dej.

Från Halmstad:

Kör Nissastigen (Väg 26) mot Jönköping, passera Oskarström. Kör rakt fram i två rondeller.
Efter 2 mil räknat från Halmstad kommer du till Johansfors, sväng vänster mot Dalshult efter turkos gångbro över vägen.
Följ vägarna mot Dalshult ca 7 km, tills vägen delar sig och det står en skylt “DIGESHULT 2” sväng vänster mot Digesuhlt. Kör 2 km tills du kommer till en T-korsning där det står en skylt “SLÄTTÅKRA 9” men här svänger du höger och har vårt gula hus på högersida.

Från Torup väg 1:

Kör på Nissastigen (Väg 26) mot Halmstad. Efter ca 3 km kör du över järnvägen (som legat parallellt med vägen på högersida) kort därefter blir det 70 km/h. Sväng höger vid skylt “DALSHULT ” följ vägen till Dalshult ca 5 km, tills du kommer till en T-korsning. Sväng höger vid skylt “DIGESHULT 2”, kör du rakt fram blir vägen asfalterad och då har du kört för långt. Efter 2 km kommer du till ännu en T-korsning där det står en skylt “SLÄTTÅKRA 9” men här svänger du höger och har vårt gula hus på högersida.

Från Torup, väg 2:

Kör på Nissastigen (Väg 26) mot Halmstad. efter ca 1 mil kommer du till Johansfors, sväng då höger mot Dalshult.
Följ vägarna mot Dalshult ca 7 km, tills vägen delar sig och det står en skylt “DIGESHULT 2” sväng vänster mot Digesuhlt. Kör 2 km tills du kommer till en T-korsning där det står en skylt “SLÄTTÅKRA 9” men här svänger du höger och har vårt gula hus på högersida.